Polski

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – Centrum językowe Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie jest jednostką zajmującą się organizacją dydaktyczną, mającą na celu nadanie studentom kwalifikacji językowej – idoneità linguistica – oraz zajmującą się organizacją nauczania języka włoskiego dla cudzoziemców. Koordynuje przebieg kształcenia/administracyjny studentów, ze szczególną uwagą na udzielanie informacji i Front office, zapisywanie na testy/egzaminy z języka, zarządzanie uznanymi tytułami i równowartością tytułów, oraz wsparcie przy werbalizowaniu egzaminów z kwalifikacji językowej.

 

 • Kontakt

Email: segreteria@cla.uniroma2.it

Tel. 06 725991026

 

Kontakt telefoniczny:

od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 12.30 i od 14.00 do 16.00 piątek: od 10.00 do 12.00

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 12.30 i od 14.00 do 16.00

piątek: od 10.00 do 12.00

 

Facebook

Via di Passo Lombardo 341 – 00133 Roma

 

LOKALIZACJA

(CLA – Centro Linguistico d’Ateneo) Centrum Językowe Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie znajduje się na terenie Kampusu X – Via di Passo Lombardo 341 – 00133 Roma

 

Wskazówki dojazdu

Dojazd komunikacją miejską (ATAC)

Z dworca głównego w Rzymie (Stazione Termini) wsiąść w metro (linia A, kierunek Anagnina) i wysiąść na końcowym przystanku (Anagnina).

 

Z Anagniny pojechać jednym ze wskazanych autobusów ATAC:

 

 • Linia 504 (circolare – okrężna linia): wysiąść na przystanku Passolombardo-Carpenè;
 • Linia 506 (w kierunku Vanvitelli): wysiąść na przystanku Passolombardo-Carpenè;
 • Linia 507 (w kierunku Grotte Celoni): wysiąść na przystanku Tor Vergata – Palosci, kontynuować przez via Barkeley przez około 500 m;
 • Linia 509 (w kierunku Fosso del Cavaliere): wysiąść na przystanku Tor Vergata – Palosci, kontynuować przez via Barkeley przez około 500 m;

 

Środkami komunikacji miejskiej (Autobus Kampus X/ Tor Vergata)

Rozkład jazdy shuttle

 

Dojazd prywatnym samochodem

Z obwodnicy Grande Raccordo Anulare (A90) zjechać zjazdem 20 La Romanina i przejechać Via Vittorio Ragusa, jadąc wzdłuż A1 Roma -Napoli przez około 2 km. Kontynuować jazdę tę samą ulicą, wjechać na wiadukt (który zakręcając po lewej przecina autostradę) i jechać aż do skrzyżowania z Via di Passolombardo. Skręcić w lewo, w  Via di Passolombardo i kontynuować przez 350 m, aż do wjazdu do Kampusu X po lewej stronie.

 

Jadąc z południa: A1 Roma – Napoli, w kierunku Roma sud, zjazd Torrenova, skręcić w prawo i jechać przez około 50 m, aż do świateł na rogu z Via di Passolombardo. Skręcić w lewo i kontynuować przez 350 m, aż do wjazdu do Kampusu X po lewej stronie.

 

Współrzędne GPS do nawigacji :

 

GD:  szerokość geograficzna 41.845718

długość geograficzna   12.627745

GMS: S 41°50’ 44.586”

E 12°37’ 39.882”

 

 1. Informacje ogólne

CLA Centro Linguistico di Ateneo – Centrum Językowe Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie zajmuje się egzaminami kwalifikującymi dla absolwentów studiów.

Od roku akademickiego 2016/2017 CLA organizuje kursy alfabetyzujące z języka angielskiego skierowane także do wszystkich studentów pierwszego roku studiów.

 

Na mocy Dekretu ministerialnego n. 270/2004 system kształcenia uniwersyteckiego ustanawia, że każde curriculum studiorum wybrane przez studenta, przewiduje akumulację punktów (CFU) za kompetencje językowe, na podstawie zaliczenia egzaminu jako kwalifikacji językowej – idoneità linguistica.

 

Egzamin jako kwalifikacja językowa – idoneità linguistica.

 

Kwalifikacja językowa jest przewidziana z języka francuskiego, angielskiego, polskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i niemieckiego, na dwóch poziomach trudności (B1 i B2) zdefiniowanych na podstawie  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Studenci zapisani na studia trzyletnie na Macroaere na Nauki humanistyczne (Lettere) i Inżynierię (Ingegneria) muszą zdać egzamin na poziomie B1; natomiast studenci zapisani na studia magisterskie i/lub na jednolite studia magisterskie Inżynierii, muszą zdać egzamin na poziomie  B2. Numer punktów przypisanych egzaminowi jest ustanowiony przez Regulamin dydaktyczny każdego kierunku studiów.

 

Egzamin z kwalifikacji odbędzie się w formie computer-based i będzie miał różny czas trwania w zależności od języka, jak i poziomu trudności. Na stronie internetowej są dostępne testy samooceny, ewentualne symulacje przeprowadzonych egzaminów i część z linkami przydatnymi do samokształcenia.

 

Jak się przygotować do egzaminu z kwalifikacji językowej

W celu przygotowania się do egzaminu, CLA (Centrum Językowe Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie) oferuje kursy o nieobowiązkowej frekwencji (lecz najmocniej wskazanej), które przewidują zajęcia frontalne z nauczycielem i spotkania w ramach tutoringu.

 

Zapisy i egzaminy

Zapisy na egzamin z kwalifikacji językowej mogą być zrealizowane wyłącznie przez platformę Delphi. W zakładce Kalendarz egzaminów (calendario esami) – będzie można znaleźć własną kolejność i godzinę na liście zapisanych na egzamin.

W razie trudności z zapisaniem się na egzamin przez platformę Delphi, należy skontaktować się z sekretariatem CLA przed zamknięciem zapisów. W dniu egzaminu, każdy student powinien posiadać indeks – libretto universitario. Używanie słowników, ani wszelkich pomocy multimedialnych, jest niedozwolone.

 

Żeby otrzymać punkty (CFU) przewidzianych jest 5 terminów egzaminu, rozmieszczonych w 3 sesjach:

 • zimowa / wczesno-letnia (styczeń i luty)
 • letnia (czerwiec i lipiec)
 • jesienna (wrzesień)

Nie można powtórzyć egzaminu w tej samej sesji.

 

Jeżeli w programie pojedynczego kierunku studiów byłyby obecne dwa egzaminy kwalifikujące idoneità – (odniesieniem będą: inne zajęcia formatywnealtre attività formative, pozostałe znajomości językowe – ulteriori conoscenze linguistiche lub do znajomości języka obcegoper la conoscenza di una lingua straniera), studenci będą zmuszeni wybrać dwa różne języki i podejść do danych egzaminów.

 

Wyniki egzaminów i werbalizacja

W przypadku testu w formacie computer based, pod koniec egzaminu kwalifikującego, student będzie mógł od razu wyświetlić wynik testu na ekranie. Egzamin werbalizowany jest automatycznie na platformie Delphi, przeważnie do kilku tygodni od napisania testu. Zaliczenie egzaminu kwalifikującego – idoneità – nie zostanie wpisane do indeksu (w formie papierowej).

 

Kalendarz egzaminów, podział studentów i wszystkie informacje dotyczące otwarcia i zamknięcia zapisów, będą zamieszczone na stronie  daty egzaminów – Dati esami.

 

 1. Certyfikaty

Równowartość dyplomu – equipollenza

 

Studenci posiadający certyfikaty językowe mogą złożyć wniosek o równowartości – equipollenza – w związku z bezpośrednim uznaniem punktów CFU przewidzianych przez program.

 

Co zrobić żeby certyfikat został uznany?

 

Aby rozpocząć procedurę uznania, student ma obowiązek dokładnie wypełnić następujący formularz, załączając kopię certyfikatu w formacie PDF.

Certyfikat nie może zawierać daty wydania późniejszej, niż trzy lata od daty przedstawienia wniosku o równowartości.

 

Jeżeli student posiada certyfikat z wyższego poziomu znajomości języka (niż poziom wymagany przez kierunek studiów) mający datę późniejszą niż trzy lata (maksimum cztery lata od momentu złożenia wniosku), można otrzymać równowartość certyfikatu, po ewentualnym uzupełniającym kolokwium z CEL.

 

Jeżeli dokumentacja zostanie uznana za prawidłową, w związku z równowartością, student będzie musiał:

 1. Zapisać się w pierwszym terminie egzaminu przez Delphi;
 2. Nie być obecnym na egzaminie;
 3. Przed wcześniejszym umówieniem spotkania, udać się do sekretariatu CLA, żeby zwerbalizować egzamin.

Uwaga: żeby móc złożyć wniosek o wydaniu równowartości certyfikatu, należy wysłać wniosek co najmniej 20 dni przed terminem egzaminu.

Wniosek o wydaniu certyfikatu jest ważny wyłącznie przez rok akademicki w toku.

Przypomina się, że będą wzięte pod uwagę wyłącznie certyfikaty wydane przez instytucje należące do Association of Language Testers in Europe – ALTE – równoważne przynajmniej poziomowi B1 (dla studiów trzyletnich) i B2 (dla studiów magisterskich i/lub jednolitych studiów magisterskich), dla języków określonych w Regulaminie nauczania każdego kierunku studiów.

 

 1. FAQ
 2. Co to jest CLA?

CLA (Centro Linguistico di Ateneo) – Centrum Językowe Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie organizuje kursy języków obcych przeznaczone dla tych, którzy muszą otrzymać kwalifikację językową – idoneità –  przewidzianą w programie. Żeby otrzymać punkty CFU zawarte w programie, każdy student ma obowiązek zdać egzamin kwalifikujący – idoneità – w zależności od języka i wymaganego poziomu.

 

 1. Kto musi zdawać egzamin kwalifikujący z CLA?

Egzamin kwalifikujący – idoneità –  jest obowiązkowy dla studentów zapisanych na Studia trzyletnie, magisterskie  i/lub studia magisterskie jednolite, które przewidują egzamin z kwalifikacji językowej jako “Inne zajęcia formatywne” –  Altre attività formative, “dodatkowe znajomości językowe”- Ulteriori conoscenze linguistiche (lub “Do znajomości języka obcego” – Per la conoscenza di una lingua straniera). W przypadku dwóch egzaminów wybranych w programie studiów trzyletnich, studenci mają obowiązek wybrać dwa różne języki.

Egzamin nie dotyczy studentów zapisanych na poszczególne kierunki studiów w Macroarei z Nauk humanistycznych i Filozofii (Lettere e Filosofia):

 • Lingue e Letterature Moderne (LLEM) – (Języki i Literatury Nowożytne);
 • Lingue nella Società dell’Informazione (LINFO); – (Języki w Społeczeństwie Informacyjnym);
 • Lingue e Letterature Europee e Americane (LLEA) – (Europejskie i amerykańskie Języki i Literatury);

 

 1. Ile punktów CFU daje egzamin kwalifikujący?

Ilość punktów zależy od programu kierunku studiów każdego studenta i jest zgodny z regulaminem danego kierunku studiów.

 

 1. Jak są podzielone poziomy kursów CLA ?

CLA oferuje kursy o następujących poziomach:

 

 • B1 (dla absolwentów studiów I stopnia);
 • B2 (dla absolwentów studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich)

Język angielski przewiduje kurs alfabetyzujący  (A2) przeznaczony dla wszystkich studentów pierwszego roku, którzy z testu dostaną niższą ocenę niż wymagane kryterium.

 1. Jestem studentem pierwszego roku trzyletnich studiów i muszę zdać egzamin kwalifikujący z języka angielskiego. Na który kurs mam się zapisać?

Przed zapisaniem się na kurs z języka, żeby otrzymać kwalifikację w Macroarei,  konieczne jest napisanie testu plasującego – placement test.

Po otrzymaniu wyniku, student otrzyma kwalifikację językową, jeżeli wynik będzie odpowiadał wymaganym kryteriom lub zostanie skierowany na odpowiedni, według własnych potrzeb kurs.

 1. Jestem absolwentem magisterskich i/lub jednolitych studiów magisterskich i muszę zdać egzamin kwalifikujący z języka angielskiego. Na który kurs mam się zapisać?

 

Na kurs na poziomie B2. Też  w tym przypadku student musi przejść placement test, otrzymując kwalifikację z języka – idoneità, jeżeli wynik będzie odpowiadał wymaganym kryteriom.

 1. Jestem absolwentem studiów i muszę napisać egzamin kwalifikujący z innego języka niż angielski. Na jaki kurs mam się zapisać?

Jeżeli jesteś zapisany na studia trzyletnie, będziesz musiał zapisać się na poziom B1. Jeżeli jesteś zapisany na studia magisterskie i/lub  jednolite studia magisterskie, będziesz musiał zapisać się na poziom B2.

 

 1. Jaki muszę zdać egzamin i ile sesji do tego jest przewidzianych?

Żeby otrzymać punkty (CFU) przewidzianych jest 5 terminów egzaminu, rozmieszczonych w 3 sesjach:

 • zimowa / wczesno-letnia (styczeń i luty)
 • letnia (czerwiec i lipiec)
 • jesienna (wrzesień)

Nie można powtórzyć egzaminu w tej samej sesji.

Z języka angielskiego jest przewidziany egzamin computer based począwszy od sesji letniej (czerwiec 2017).

 

Więcej informacji na temat egzaminu będzie dostępnych na stronie internetowej dotyczącej każdego języka.

 

 1. Niezdany egzamin jest w jakiś sposób rejestrowany?

Niezdany egzamin kwalifikujący – idoneità –  będzie widoczny na osobistej stronie Delphi każdego studenta z napisem “Non idoneo – Respinto”.

 

 1. Nie mogę chodzić na zajęcia: jak najlepiej mogę samemu przygotować się do egzaminu?

Na stronie CLA każdy nauczyciel zamieści listę książek używanych podczas kursu i ewentualnie dodatkową  bibliografię. Język angielski: studenci nie uczęszczający na kurs, będą musieli skontaktować się z nauczycielem, zapisując się  na platformę e-learning i wykonując co najmniej 70% ćwiczeń. Zalecane jest korzystanie z dyżuru dla studentów – ricevimento – w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

 1. Posiadam certyfikat językowy wydany przez instytucję certyfikującą. Czy mogę go użyć ?

 

Tak, pod warunkiem, że certyfikat został wydany przez instytucje uznawane na poziomie międzynarodowym. Przyjmowane są certyfikaty wydane w ostatnich dwóch latach (trzy lata, jeżeli poziom otrzymanego certyfikatu jest wyższy od wymaganego przez kierunek studiów). Więcej informacji o uznawaniu równowartości, w celu otrzymania kwalifikacji językowej można znaleźć w zakładce “Certificazioni linguistiche” – “Certyfikaty językowe”.

 

 1. Posiadam certyfikat językowy wydany przez instytucję certyfikującą, ale niestety nie jest zgodny z wymaganym okresem ważności. Co mogę zrobić w tym przypadku?

 

W tym przypadku będzie oceniana data ważności oraz poziom certyfikatu. W miarę możliwości, student będzie mógł przyjść na kolokwium z nauczycielem, który oceni czy kompetencje językowe otrzymane przez dany certyfikat są zgodne z minimum wymaganym przez CLA. W przypadku pozytywnego wyniku, kandydat zwerbalizuje egzamin kwalifikujący w pierwszym terminie egzaminu; w przypadku negatywnego wyniku, student będzie musiał przyjść na egzamin w danym terminie.

 

 

 1. Chodziłam na kurs z języka do szkoły językowej we Włoszech lub za granicą i mam zaświadczenie o frekwencji. Co mogę w związku z tym zrobić?

Przyjmowane są wyłącznie certyfikaty wydawane przez instytucje certyfikujące uznawane na poziomie międzynarodowym, a nie zaświadczenia o frekwencji na kursach językowych.